Uutiset


Pohjolan Sanomat 24.2.2017posari-23-2-2016_01


Lounais-Lappi 22.2.2017lonari22022017


Keminmaan kunnanhallitus on päättänyt 28.8.2015 myöntää kuntalisää palkkatuella työllistävälle yhdistykselle tai yritykselle. Tuki osoitetaan työntekijän palkkakuluihin. Kuntalisää maksetaan enintään 24 kuukaudelta 350 €/kk.

  • Tuen saajan pitää olla Meri-Lapin alueella toimiva yritys tai rekisteröity yhdistys, joka työllistää keminmaalaisen työttömän työnhakijan
  • Yritys/Yhdistys ja yhdistys ja työntekijä tekevä työsopimuksen, jossa noudatetaan alan työehtosopimusta
  • Yhdistys/yritys hakee palkkatuen TE-toimiston kautta. Avustuksen saamisen ehtona on palkkatuen saanti.
  • Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia/viikko
  • Kuntalisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta
  • Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa toiminnan talouden oikeellisuus kuntalisän osalta
  • Kuntalisähakemus toimitetaan Keminmaan kunnalle osoitteella Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.
  • kuntalishakemus_2015
Mainokset