Ajankohtaista

 

 


MUUTOS YHDISTYSTEN KUNTALISÄN MAKSAMISESSA!

Muutos :

Mikäli yhdistys saa 65% työajasta 100%:n palkkatuen, kuntalisää maksetaan

vain jos työntekijän työaikaa pidennetään niin että se on vähintään 75%.

Muutos astuu voimaan 1.2.2017


Mainokset